<  SPRÁVA POHONNÝCH HMOT  <  AVP–41 S

AVP–41 S

Samoobslužný výdej pohonných hmot

Menší provedení terminálu. Vhodné řešení pro mobilní čerpací stanice a čerpací stanice s jednoduchým stáčecím zařízením, bez vlastního zobrazení množství litrů. Terminál AVP-41 S může být vybaven litrovým displejem, který je viditelný na větší vzdálenost. Terminál lze plnohodnotně využít i ke klasickému výdejnímu stojanu. Stejně jako terminál AVP-41  je určen především pro neveřejné čerpací stanice. Díky jeho rozměrům se může zabudovat i přímo do hlavy výdejního stojanu. Řidič vlastnící zaregistrované autorizační médium kdykoliv sám odblokuje výdejní stojan a natankuje pohonné hmoty. Do paměti terminálu se spolu se jménem řidiče, RZ, datem a časem uloží množství odebraných PH, které lze přepočítat na 15 °C. Terminál pracuje v plném rozsahu funkcí bez nutnosti stálého spojení s nadřazeným systémem. Je zabudován v malé plastové skříni a není možné doplnit vnitřní tiskárnu. Terminál je možné napájet i napětím 12 nebo 24 V. 

Pro odblokování výdejního stojanu je možné zvolit více kombinací autorizace

autorizace řidiče nebo vozidla 

dvojitá autorizace (řidič + vozidlo)

možnost doplnění použití PINu řidiče

autorizace hrdla nádrže RFID tagem

možnost zadat stav tachometru nebo motohodin (pro sledování spotřeby)

speciální karta pro obsluhu – dodatečné přiřazení řidiče a vozidla

Pro autorizaci používáme různé typy médií

bezkontaktní RFID čipy, karty – 125 kHz

bezkontaktní RFID čipy, karty – 13,56 MHz

kontaktní čipy Dallas (iButton)

pasivní tag na hrdle nádrže strojů

možnost přizpůsobení i pro jiná média

Několik možností přenosu a správy dat

komunikace mezi terminálem a počítačem je řešena buď ethernetem (WiFi) nebo GSM modemem

administrace terminálů se provádí buď ve webové aplikaci „AVP portál“, případně pomocí databázového softwaru provozovaného v lokální datové síti

Více o zpracování dat zde.

Systém umožňuje nastavení kreditů a limitů

kredity skupin a řidičů – omezení max. částky nebo litrů natankované PH (pro externí odběratele). Maximální kredit lze zadat i jednotlivému řidiči. Ke každé kreditní skupině a druhu PH je možné zadat různou cenu.

denní limity – možnost zadat max. množství odebrané PH za den pro každou kartu

servisní limity – upozornění na překročení nastaveného limitu pro servisní prohlídku

Zabezpečené tankování

Pro zabezpečení tankování je možné tankovací pistoli vybavit bezdrátovou čtečkou a hrdla nádrží osadit pasivními RFID tagy. Tímto je jednoznačně identifikováno vozidlo do kterého se tankuje.

AVP portál

„AVP portál“ je webová aplikace určená k administraci terminálů. Data z terminálů jsou pravidelně synchronizována s webovou aplikací. Zde jsou přehledně prezentována a připravena k dalšímu zpracování. Pomocí nastavení uživatelských oprávnění lze omezit přístup k jednotlivým údajům.

Identifikační média

Identifikace na terminálu AVP je možná pomocí různých typů médií.

Hladinoměr

Do systému je možné doplnit měření hladiny skladovací nádrže. Údaje o množství pohonných hmot jsou zobrazeny jak na terminálu AVP, tak v softwaru. Obsluha má tedy k dispozici stále aktuální stav o množství PH v nádrži, takže může jednoduše plánovat jejich návoz. Měřiče dodáváme buď tlakové nebo magnetostrikční. Tlakový senzor zajišťuje pouze měření hladiny PH. Magnetostrikční senzor zajišťuje přesnější měření hladiny, měření kalů a měření teploty PH v nádrži. Teplota slouží pro přepočet množství paliva na 15 °C.

Kamera

K systému lze připojit kameru monitorující tankovací prostor, která pořizuje automaticky sekvenci snímků po dobu tankování. Snímky jsou spojeny v systému s konkrétním záznamem o tankování. Tímto je zajištěn dohled nad probíhajícím tankováním a je zjednodušeno zpětné dohledání problémových transakcí.