Zabezpečené tankování

Pro zabezpečení tankování je možné tankovací pistoli vybavit bezdrátovou čtečkou a hrdla nádrží osadit pasivními RFID tagy. Tímto je jednoznačně identifikováno vozidlo do kterého se tankuje. V závislosti na nastavení systému je možné využívat dva způsoby autorizace. Jeden způsob zajišťuje pouze autorizaci hrdla nádrže a tedy jednoznačnou identifikaci příslušného vozidla v okamžiku zasunutí pistole do nádrže. Druhý způsob zajišťuje to, aby po celou dobu tankování byla pistole zasunuta do hrdla nádrže, v případě vysunutí pistole se tankování ukončí. Tím je zabezpečeno, že obsluha nemůže natankovat do jiných neoznačených nádob (bez RFID tagu).

Čtečka na tankovací pistoli

Čtečka je instalována na stávající pistoli a není tedy nutné pořizovat novou pistoli. Nejsou tak zbytečně navyšovány náklady na pořízení celého systému.

Čtečka je bezdrátová, napájena dvěma monočlánky, které jsou snadno uživatelsky vyměnitelné. Potřeba výměny baterií je cca jednou za rok v závislosti na množství tankování.

Tag na hrdlo nádrže

Tagů vyrábíme několik druhů a zabezpečujeme je proti neoprávněnému odstranění.

Tag je pasívní, bez nutnosti napájení a nepotřebuje žádnou údržbu.

Tagy se instalují na hrdla nádrží nebo na bezpečnostní síta.

Bezpečnostní síta

Dalším stupněm zabezpečení neoprávněné manipulace s palivem jsou bezpečnostní síta, která zabraňují odsávání paliva z nádrže vozidla. 

Sít dodáváme více druhů v závislosti na typu nádrže. V případě atypických nádrží je toto síto možné vyrobit na míru.