AVP portál

Webová aplikace pro správu dat z AVP terminálů umožňující okamžitý přehled jak o tankováních tak o stavu PH ve skladovací nádrži. Data jsou přehledně prezentována a je možné je jednoduše exportovat do jiných informačních systémů. Data jsou uložena na bezpečném datovém uložišti.

Software splňuje požadavky současné legislativy pro vedení evidence pohonných hmot u neveřejných čerpacích stanic.

Data z terminálů jsou pravidelně synchronizována s webovou aplikací. Zde jsou přehledně prezentována a připravena k dalšímu zpracování. Pomocí nastavení uživatelských oprávnění lze omezit přístup k jednotlivým údajům.

Hlavní parametry webové aplikace

přístup k datům odkudkoliv pomocí internetu přes PC, tablet či mobilní telefon

zálohované data v cloudovém uložišti

různé možnosti exportu dat

možnost zpřístupnění rozhraní API

Přehledy o tankováních

uživatelsky nastavitelné zobrazení tankovacích dat

Registry stojanů

kontrolní sestava pro ověření množství protečených litrů

nezbytný podklad při kontrole celní správy

Přehledy o stavu PH ve skladovacích nádržích

aktuální přehled o stavu pohonných hmot v nádržích, buď změřený pomocí hladinoměru nebo vypočtený z návozů a výtočí (není-li instalovaný hladinoměr)

Možnosti nastavení omezení výdeje, servisních limitů a sledování výkonu strojů

servisní limity – upozornění na překročení nastaveného limitu pro servisní prohlídku

motohodiny (tachograf) – možnost zadávat pro vyhodnocování spotřeby

denní limity – možnost zadat max. množství odebrané PH za den pro každou kartu

kredity skupin a řidičů – omezení max. částky nebo litrů natankované PH (pro externí odběratele). Maximální kredit lze zadat i jednotlivému řidiči. Ke každé kreditní skupině a druhu PH je možné zadat různou cenu.

Obrazový záznam průběhu tankování

v případě vybavení systému externí kamerou je sekvence snímků přiřazena ke každému tankování

Hledáte něco, co by aplikace podle Vás měla umět? Informujte se u nás, pravděpodobně to umí, jen jsme to možná nepředstavili. Popřípadě bude možné Vaše požadavky do systému zapracovat.