Systém pro evidenci docházky zaměstnanců a vyhodnocování jejich odpracované doby. K registraci je možné použít Dallas čipy nebo bezkontaktní čipy (karty). Na terminálu je 7 membránových tlačítek pro zvolení druhu přerušení pracovní doby. Dalších až 14 typů přerušení lze volit pomocí tlačítek se šipkami. Jejich konkrétní počet, názvy a způsob vyhodnocování jsou uživatelsky konfigurovatelné pomocí PC. Každý zaměstnanec je v software i v terminálu evidován pod 6-místným osobním číslem, které se spolu se jménem při registraci zobrazuje na displeji terminálu. Údaje z terminálu jsou po přenosu do počítače zpracovávány pomocí dodaného softwaru.

 • maximální počet 2000 zaměstnanců
 • vnitřní paměť na 6000 záznamů
 • zpřístupnění salda odpracované doby na terminálu
 • využití zároveň pro otevírání dveří – samostatná registrace průchodů
 • paměťový prvek neztrácí obsah ani při výpadku napájení
 • stejné identifikační médium je možné použít současně pro další systémy
 • jednoduchá instalace celého systému včetně software

Možnosti Software

 • okamžitý přehled o přítomnosti zaměstnanců
 • vytváření různých výstupních sestav, včetně exportu dat do mzdových systémů
 • víceúrovňový systém přístupových práv
 • volitelné zaokrouhlování (minuty, čtvrthodiny)
 • volitelné parametry pro jednotlivé skupiny
 • možnost dávkového zadávání pro více dnů najednou (nemoc, dovolená)
 • automatické stahování dat v zadaném intervalu
 • možnost manuální opravy záznamů v PC

Typy identifikačních médií

 • RFID čipy, karty - 125 kHz
 • kontaktní čipy Dallas

Přenos dat mezi terminálem a PC

 • kabelem, sériovou komunikační linkou RS 485 nebo RS 232
 • kabelem, do místní počítačové sítě Ethernet
 • bezdrátovým připojením WiFi
 • přenosovou krabičkou
 • GSM modemem

Technické parametry

 • rozměry 130x180x95mm
 • napájení 12V / 200 mA
 • provozní teplota okolí -20 až +50 °C
 • krytí IP54