Výdejní stojan EURO 1000 VI s integrovaným terminálem pro samoobslužný výdej pohonných hmot AVP–31. Systém je určen především pro samoobslužný neveřejný výdej PH.

Skládá se z elektronické řídící jednotky, která je integrována ve výdejním stojanu Petrotec 1000VI, identifikačního média pro odblokování stojanů a software pro vyhodnocování odběrů PH v počítači. Řidič vlastnící zaregistrované identifikační médium (kartu), může v kteroukoliv hodinu sám odblokovat výdejní stojan a natankovat PH. Do paměti řídící jednotky se spolu s číslem řidiče, datem, časem a cenou uloží množství odebraných PH. Řídící jednotka pracuje v plném rozsahu funkcí bez nutnosti stálého spojení s PC. Po přenosu dat do PC jsou data zpracovávaná do různých sestav. K přenosu dat je možno použít několik druhů komunikace s ohledem na místní podmínky samotné instalace.

 • paměť na 4000 karet
 • vnitřní paměť na 1000 záznamů
 • okamžité zablokování ztracené karty
 • zadávání kreditů a cen pro skupinu a jednotlivce
 • denní limity pro jednotlivou kartu
 • teplotní kompenzace PH
 • tisk daňového dokladu přímo na vnitřní tiskárně
 • ukládání záznamů do dvou pamětí současně
 • paměťový prvek neztrácí obsah ani při výpadku napájení

Možnosti Software

V PC se zadávají různé typy a podmínky používání identifikačního média. Zvolená podmínka je pak použita při odblokování výdejního stojanu.Tzn. lze použít:

 • 1 karta (řidiče nebo vozidla) – použití možné s PINem nebo bez PINu
 • 2 karty (řidič + vozidlo) – taktéž s možností PINu
 • karta vozidla se zadáváním stavu tachometru (možnost následně v PC sledovat spotřebu)
 • karta pro hotovostní prodej
 • master karta - na klávesnici řídící jednotky lze zadat číslo vozidla
 • karta obsluhy - možnost dodatečně v PC přiřadit řidiče a vozidlo

Doplňující funkce

 • kredity skupin a řidičů - lze zadat až 256 kreditních skupin, které se využívají pro omezení max. částky za natankované PH (pro externí odběratele). Maximální kredit lze zadat i jednotlivému řidiči. Ke každé kreditní skupině a druhu PH je možné zadat různou cenu.
 • denní limity – možnost zadat max. množství odebrané PH za den pro každou kartu
 • servisní limity – použití pro orientační upozornění na servisní prohlídku vozidla
 • možnost výpočtu průměrné spotřeby vozidel
 • stavy PH v nádrži – informace o množství PH v nádrži
 • denní evidence registru stojanu
 • teplotní kompenzace množství – přepočet objemu odebrané PH na 15°C
 • data jsou z bezpečnostního důvodu ukládána do dvou na sobě nezávislých pamětí současně
 • řídící jednotka obsahuje záložní zdroj umožňující provoz bez napájení (cca 0,5 hod. pro ukončení tankování a možnost komunikovat s PC, na baterii nelze tankovat)
 • export dat – struktura exportního souboru je uživatelsky volitelná, možnost exportu pro finanční úřad a celní správu
 • tisk sestav a faktur dle množství kritérií

Typy identifikačních médií

 • bezkontaktní čipy, karty RFID 125 kHz
 • kontaktní čipy Dallas
 • lze použít i jiné médium

Přenos dat mezi terminálem a PC

 • kabelem, sériovou komunikační linkou RS 485
 • kabelem, do místní počítačové sítě Ethernet
 • bezdrátovým připojením WiFi
 • modemem, pro vzdálené spojení (jiná obec)
 • přenosovou krabičkou (jednoduché řešení s omezením)

Technické parametry

Parametr Hodnota
skelet pozinkovaná ocel, dvakrát lakovaná
sloupy nerezová ocel
dveře hliník, dvakrát lakovaný
čerpadlo sací čerpadlo - monoblok s odlučovačem plynů a zpětným ventilem (průtok 50, 90 nebo 130l/min)
průtokoměr dvojčinný objemový čtyřpístový průtokoměr, přesnost ± 0,2%
filtr opakovaně použitelný, snadno čistitelný, 100 µm nerezová ocel
motor jedno nebo třífázový 50/60Hz s integrovanou tepelnou ochranou
hadice ELAFLEX/BALFLEX
pistole ELAFLEX ZVA Slimline Automatic
displej litrový 1“ LCD s podsvícením + čtyřřádkový displej pro identifikaci a obsluhu tankomatu a odolná silikonová klávesnice
napájení 230V nebo 400V
určeno pouze pro neveřejný výdej