Galerie instalací

Systém je určen především pro samoobslužný výdej PH, lze jej však využít i pro hotovostní prodej. Skládá se z elektronické řídící jednotky, která je instalována v blízkosti výdejních stojanů, identifikačního média pro odblokování stojanů a software pro vyhodnocování odběrů PH v počítači.

Řídící jednotka může obsluhovat až 6 výdejních stojanů současně, bez ohledu na jejich typ. Řidič vlastnící zaregistrované identifikační médium (čip, kartu), může v kteroukoliv hodinu sám odblokovat výdejní stojan a natankovat PH. Do paměti řídící jednotky se spolu se jménem řidiče, datem, časem a cenou uloží množství odebraných PH. Řídící jednotka pracuje v plném rozsahu funkcí bez nutnosti stálého spojení s PC. Po přenosu dat do PC jsou data zpracovávaná do volitelných sestav. K přenosu dat je možno použít několik druhů komunikace s ohledem na místní podmínky samotné instalace. Systém je možné vybavit čtečkou pro čtení RFID tagů na hrdle nádrže pro identifikaci stroje a zabezpečení tankovaní do správné nádrže. Volitelně lze vytvářet sekvenci fotografií v průběhu čerpání a fotografii řidiče, který se identifikuje u automatu.

Stručná charakteristika

 • neomezená paměť karet
 • vnitřní paměť na neomezené množství záznamů
 • obsluha až 6 výdejních stojanů současně
 • okamžité zablokování ztracené karty
 • zadávání kreditů a cen pro skupinu a jednotlivce
 • denní limity pro jednotlivou kartu
 • teplotní kompenzace PH
 • tisk daňového dokladu přímo na vnitřní tiskárně
 • ukládání záznamů do dvou nezávislých pamětí
 • paměťový prvek neztrácí obsah ani při výpadku napájení

Čtečka na tankovací pistoli

V případě vybavení systému bezdrátovou čtečkou pevně upevněnou na tankovací pistoli a vybavení hrdel nádrží RFID tagy, systém zamezí tankování PH do tagy neoznačených nádrží nebo nádob.

Funkcionalita systému

V PC se zadávají různé typy a podmínky používání identifikačního média. Zvolená podmínka je pak použita při odblokování výdejního stojanu. Tzn. lze použít:

 • 1 karta (řidiče nebo vozidla) – použití možné s PINem nebo bez PINu
 • 2 karty (řidič + vozidlo) – taktéž s možností PINu
 • identifikace hrdla nádrže RFID tagem
 • karta vozidla se zadáváním stavu tachometru (možnost následně v PC sledovat spotřebu)
 • karta pro hotovostní prodej
 • master karta - na klávesnici řídící jednotky lze zadat číslo vozidla
 • karta obsluhy - možnost dodatečně v PC přiřadit řidiče a vozidlo

Doplňující funkce

 • kredity skupin a řidičů - lze zadat až 256 kreditních skupin, které se využívají pro omezení max. částky za natankované PH (pro externí odběratele). Maximální kredit lze zadat i jednotlivému řidiči. Ke každé kreditní skupině a druhu PH je možné zadat různou cenu.
 • denní limity – možnost zadat max. množství odebrané PH za den pro každou kartu
 • servisní limity – použití pro orientační upozornění na servisní prohlídku vozidla
 • možnost výpočtu průměrné spotřeby vozidel
 • stavy PH v nádrži – informace o množství PH v nádrži
 • denní evidence registru stojanu
 • teplotní kompenzace množství – přepočet objemu odebrané PH na 15°C
 • hotovostní prodej – odblokování stojanů obsluhou a tisk daňových dokladů z PC (obojí také možné u řídící jednotky)
 • data jsou z bezpečnostního důvodu ukládána do dvou na sobě nezávislých pamětí
 • tisk sestav a faktur dle volitelných kritérií
 • pořizování záznamu průběhu čerpání pomocí kamer (sekvence snímků)
 • export dat – struktura exportního souboru je uživatelsky volitelná, možnost exportu pro finanční úřad a celní správu

Typy identifikačních médií

 • RFID čipy, karty - 125 kHz / MIFARE
 • kontaktní čipy Dallas
 • pasivní tag na hrdle nádrže strojů
 • jiné médium dle požadavku zákazníka

Přenos dat mezi terminálem a PC

 • kabelem, do místní počítačové sítě Ethernet
 • bezdrátovým připojením WiFi
 • modemem, pro vzdálené spojení (jiná obec)
 • USB disk (jednoduché řešení s omezením)