TM–23

Přístupový systém

Systém pro povolení a evidenci přístupů. Je vhodný pro kanceláře, domy, vrata, brány, závory apod.

Klasické klíče jsou nahrazeny identifikačním čipem a zároveň je získán přehled o pohybu osob v takto zabezpečených objektech. Předností čipu je jeho snadné zablokování při eventuální ztrátě. Softwarem se v PC zadávají podmínky přístupu osob do objektů. Ke každé osobě je možné zadat filtr vstupů v závislosti na dnech v týdnu a denní době.

Hlavní parametry

maximální počet 2000 osob

vnitřní paměť na 6000 záznamů

paměťový prvek neztrácí obsah ani při výpadku napájení

možnost otevírání také pomocí číselného kódu na klávesnici

dveře lze otvírat čipem (kódem) z obou stran

možnost nastavení denní doby volného průchodu dveřmi bez nutnosti použití čipu

hlídání otevřených dveří (při využití čidla nebo elektromagnetického zámku s indikací otevřených dveří)

možnost nastavení délky sepnutí relé 1 až 255 s

zálohovaný zdroj umožňuje otevírání i v případě výpadku síťového napětí

stejné identifikační médium (čip) je možné použít současně pro další systémy

Možnosti softwaru

logování průchodů

víceúrovňový systém přístupových práv

omezení přístupů

okamžité zablokování ztraceného čipu

Různé druhy identifikace

bezkontaktní RFID čipy, karty – 125 kHz

kontaktní čipy Dallas (iButton)

klávesnice (4místný kód)

Více informací o jednotlivých identifikačních médiích zde.

Přenos dat mezi terminálem a PC

kabelem, sériovou komunikační linkou RS 485 nebo RS 232

kabelem, do místní počítačové sítě Ethernet

bezdrátovým připojením WiFi

Rozšíření systému

k terminálu TM–23 lze připojit expander, který rozšiřuje použití terminálu o další tři výstupy

jedním terminálem pak lze plnohodnotně ovládat 4 dveře, které jsou od terminálu vzdáleny do cca 10 metrů

Technické parametry

napájení 12V / 60 mA

provozní teplota okolí –20 až +50 °C

krytí IP30

rozměry 80 x 80 x 30 mm

Přístupový bod

Podle typu zvolené identifikace je systém doplněn jedním z těchto zařízení:

Čtečka RFID médií

Čtečka kontaktních čipů DALLAS

Klávesnice